ineo, firmanızda dijital dönüşümü gerçekleştirir.

Workcube Catalyst ürünü; temel olarak ERP - Kurumsal Kaynak Planlama, CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi, HR – İnsan Kaynakları çözümlerini içerir. Add-On olarak PMS – Proje Yönetimi, PAM – Fiziki Varlık Yönetimi, CMS – İçerik Yönetimi, Intranet gibi çok sayıda fonksiyonel ve sektörel çözümler bütünleşik olarak Workcube Catalyst ile birlikte sunulur. Bugün ihtiyacınız olan ile yola çıkar, işinizin ve işletmenizin gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak yeni fonksiyon ve modülleri yazılımınıza katarak yola devam edersiniz.

ineo, fırsatlara erişim sağlar.

İneo, Workcube Catalyst ile işletmenizin tüm yönetim ihtiyaçlarına uçtan uca ve %100 Web Tabanlı olarak karşılar. İneo; Workcube Catalyst ile bir işletmedeki tüm departman, operasyon ve süreçleri yönetmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonların tümünü dijital dönüşüm sürecine dahil eder.

ineo, kuruluşlarla uzun süreli ilişkiler kurar.

Sürdürülebilir dijital yönetim için firmalara gerekli destek ve eğitimleri verir.