ineo, girişiminizi büyümesi için destekler.

Proje ve sermaye desteklerini bütünleşik bir yaklaşımla ele alarak,
işletmelerin büyüme potansiyellerini kullanabilmeleri için en doğru çözümleri geliştirir.
Gerekli finansmana erişim için tüm başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde yanınızda yer alır.

ineo, fırsatlara erişim sağlar.

Bütünleşik hizmet yaklaşımıyla; yüksek rekabetçilik ve pazar payı fırsatlarına ulaşmanızda yol gösterici olur.

ineo, kuruluşlarla uzun süreli ilişkiler kurar.

Sürdürülebilir rekabet gücü için hizmet verdiği kurumun tüm yeteneklerinin artırılmasını hedefler.